فرشاد پیوس سرمربی سپیدرود شد!

فرشاد پیوس سرمربی سپیدرود شد!

«رشت گیلان»: حامد یوسفی مالک سپیدرود، فرشاد پیوس سرمربی فصل پیش داماش را به عنوان سرمربی این فصل سپیدرود انتخاب و معرفی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان برکنار شد
به دلیل حواشی ایجاد شده در روزهای اخیر:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان برکنار شد

«رشت گیلان»: رضا ثقتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به دلیل حواشی ایجاد شده در روزهای اخیر، از کار برکنار شد.