فرهنگی

  • 57717540

    کفگیر شبکه یک به تهِ دیگ خورده است؟

    شبکه یک سیما که زمانی با پخش سریال‌های الف‌ویژه و تاریخی، ویترین تلویزیون به لحاظ پخش آثار نمایشی محسوب می‌شد، مدتی است که صرف پر کردن آنتن را اولویت قرار داده و بی‌آنکه سطح کیفی…

صفحه 1 از 212
قدر hiva <
  1. اینستاگرام رشت-گیلان