سیاسی

 • رسولی
  اینستانوشت قابل تامل عضو شورای شهر رشت:

  سندروم “خود درجه یک پندارى” مزمن!

  رضا رسولی عضو شورای شهر رشت در صفحه اینستاگرام خود مطلبی را در خصوص حواشی انتخاب رئیس شورای شهر رشت منتشر کرده است.

 • Jamil Haghparast
  نگاهی به سن مدیران سازمان تامین اجتماعی گیلان:

  تأمین اجتماعی گیلان، جایی برای پیرمردها!

  “رشت-گیلان”: مطالبه گری درخصوص بررسی سابقه کاری مدیران از دولتی که با تاکید برشعار جوانگرایی و تکیه بر نیروهای جوان برسرکار آمده است، امری ضروریست. در همین راستا با نگاهی کوتاه بر وضعیت یکی از…

صفحه 1 از 512345
قدر hiva <
 1. اینستاگرام رشت-گیلان