کد خبر: 7140

تاریخ انتشار: 2019/10/30 - 12:19

در راستای برگزاری انتخابات هیئت فوتبال استان گیلان: فردا دیر است!

یادداشت/”رشت گیلان”: باید بپذیریم در حوزه مدیریت فوتبال گیلان مشکلات فراوانی وجود دارد و برای راهبری فوتبال ، زير ساخت مديريتي مناسب ایجاد نشده است و به همین دلیل نمي‌توان اميدوار بود که اتفاقی در فوتبال گیلان بیفتد.

فوتبال استان برای پیشرفت به ملزوماتي چون ساختار سازمانی مناسب، نیروی انسانی کارامد، کارگزارانی آگاه و تحول آفرین نياز دارد كه در شرایط موجود چنین زیرساختی وجود ندارد.
وقتی با خبرگان جامعه فوتبال گیلان گفت و گو می کنم جالب است که همه از بیماری فوتبال ما آگاهي دارند، ولي برای درمانش کاری نمی کنند. نمی شود فقط نشست و انتقاد نمود و حرکتی نکرد. اگر کسی دلش برای توسعه فوتبال گیلان می سوزد و مي‌خواهد براي اين فوتبال بيمار نسخه بپيچد باید ورود کند.
به نظر من كسي مي‌تواند براي اين فوتبال به شدت تضعیف شده نسخه بپيچد كه تخصصش را داشته باشد. نمي‌خواهم بگويم اين متخصص مي‌تواند معجزه كند، ولي او حداقل خطا را خواهد داشت. به نظر من فوتبال امروز گیلان بايد به علم و متخصصان علمي احترام بگذارد، پاي آنها را به فوتبال مان باز كند. بايد آنهايي را كه آموخته اند و آنهايي را كه سال‌ها تجربه اندوخته‌اند، وارد مدیریت فوتبال نماییم تا بتوانيم از اين نابهنجاري نجات پيدا كنيم. اين نابهنجاري يك شبه به وجود نيامده است، يك شبه هم از ميان نخواهد رفت. نيازمند برنامه اي مدون و عملیاتی و زمانمند است.
فوتبال گیلان بدون برنامه و بدون وجود کارگزارانی دانا و دلسوز فرجامی ندارد. ما خیلی زمان نداریم و فرصت ها به سرعت از کف می روند. اینک زمان مناسبی برای تصمیم گیری است و فردا خیلی دیر است.
به قلم: اسماعیل شاد
ارسال دیدگاه

قدر hiva <
  1. اینستاگرام رشت-گیلان