کد خبر: 6857

تاریخ انتشار: 2019/07/28 - 20:02

توضيحات مشاور حقوقى باشگاه داماش گيلان در خصوص اتفاقات پيرامون انتقال امتياز باشگاه كارون اروند خرمشهر به داماش؛

مديرعامل كارون اروند خرمشهر تمام راه هاى انجام تعهدات داماش را بسته بود / اعضاى باشگاه داماش از روز شنبه در تهران حضور يافته و پيگير انتقال امتياز كارون اروند خرمشهر هستند / فدراسيون فوتبال در جريان كامل ماجراست

“رشت-گیلان”: خراسانی مشاور حقوقی داماش گیلانیان به آخرین اتفاقات حقوقی انتقال امتیاز باشگاه کارون اروند خرمشهر به این باشگاه توضیحاتی ارائه نمودند .

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “رشت-گیلان”, خراسانی مشاور حقوقی داماش گیلانیان به آخرین اتفاقات حقوقی انتقال امتیاز باشگاه کارون اروند خرمشهر به این باشگاه توضیحاتی ارائه نمودند .

در تاریخ ۹۸/۴/۳ قراردادی فیمابین دو باشگاه در تهران منعقد و طرفین نسبت به مفاد قرارداد مورد توافق متعهد شدند . پس از امضای این قرارداد در ماده یک مقرر گردید مدیر عامل کارون اروند نسبت به رفع تعارض باشگاه خود اقدام نماید و متعاقبا مدارک و سایر اسناد تسویه حساب مالی طلبکاران خود را تهیه و ارائه نماید . متاسفانه از روز امضای قرارداد تا ایام پایانی مهلت ۳۰ روزه ، مشارالیه به هیچیک از تماسهای تلفنی و پیامکی مدیران داماش پاسخگو نبودند . مراتب عدم تمکین مدیرعامل کارون اروند به فدراسیون فوتبال و شخص آقای تاج اعلام گردید و بلافاصله از دفتر رییس فدراسیون با ایشان تماس که همچنان پاسخگو نبودند . اظهارنامه ای در مورخ ۹۸/۵/۳ از طرف باشگاه داماش  تنظیم و رسما” و قانونا” به ایشان ابلاغ گردید که نامبرده پس از روئیت اظهارنامه به تکاپو افتادند و نامه ای تنظیم و به شماره همراه آقای اسماعیل حاجی پور از طریق واتس آپ ارسال و به تصور خود آنرا ابلاغ شده تلقی نمودند . از طرفی دیگر باشگاه داماش هم طبق قرارداد متعهد به پرداخت یک فقره چک بودند که عدم پاسخگویی مدیر عامل کارون اروند مانع هماهنگیهای لازم گردید . این احتمال میرود که یکی از دلایل عدم پاسخگویی مدیر عامل کارون الوند خرمشهر به تماسهای مدیران داماش ، اینکه نامبرده شاید از طرف باشگاه یاد شده یا مالک یا مالکان آن باشگاه حق فروش یا بعبارتی وکالت در فروش و حق قبض ثمن معامله انتقال امتیاز لیگ یک را نداشته باشند . در ادامه و در مورخ شنبه ۹۸/۵/۵ حسب دعوت رسمی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال که با حضور رییس این کمیته و با حضور مالک و مدیر عامل و اینجانب برگزار گردید ، اظهارات و دفاعیات باشگاه داماش صورتجلسه و به امضای حاضرین و شخص رییس کمیته تعیین وضعیت در جلسه ذیل الذکر رسید . در ضمن یک فقره چک صادره باشگاه داماش در وجه باشگاه کارون اروند خرمشهر نیز در جلسه یاد شده به روئیت و مورد تایید رییس این کمیته قرار گرفت . متاسفانه مدیر عامل کارون اروند خرمشهر علیرغم دعوت کمیته تعیین وضعیت در جلسه یاد شده حضور نیافتند . حسب دعوت مجدد کمیته تعیین وضعیت، مقرر گردید جلسه ای دیگر در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۵/۷ با حضور کلیه اعضاء در محل این کمیته راس ساعت ۱۲/۳۰ برگزار گردد . اعضای باشگاه داماش از روز شنبه در تهران همچنان پیگیر انتقال امتیاز و تعیین تکلیف نهایی میباشند و تا حصول نتیجه در تهران خواهند ماند. امیدوارم ماحصل جلسات و تداوم پیگیریها با خبر خوش برای طرفداران خوب داماش همراه باشد .

ارسال دیدگاه

قدر hiva <
  1. اینستاگرام رشت-گیلان