کد خبر: 2363

تاریخ انتشار: 2018/08/25 - 11:29

قوت گرفتن احتمال برکناری ماه پسند از مدیریت مالی شهرداری رشت

شنیده ها حکایت از قوت گرفتن برکناری مجتبی ماه پسند از مدیریت مالی و اداری شهرداری رشت دارد.

شنیده ها حکایت از قوت گرفتن برکناری مجتبی ماه پسند از مدیریت مالی شهرداری رشت دارد.

ماه پسند که از منسوبین به یکی از اعضای شورای شهر رشت است در سال های اخیر همواره در بخش های مختلف مالی دارای سمت بوده است.

نارضایتی طلبکاران از پرداخت های سلیقه ای و عدم تعامل وی با مدیران از جمله انتقادهای وارد به وی می باشد.

گفته می شود ماه پسند شرایط احراز پست مذکور را ندارد که این موضوع بارها مورد اعتراض رسانه ها و اعضای شورای شهر رشت قرار گرفته است.

ارسال دیدگاه

قدر hiva <
  1. اینستاگرام رشت-گیلان